21/01/21  Tin tức - Sự kiện  270
Trường TH Tấn Tài 2 phát quà từ Quỹ vì bạn nghèo
 19/01/21  Công Khai Tài Chính  196
Công khai Dự toán Thu chi Ngân sách 2021
 08/04/19  Tin tức - Sự kiện  540
Kỷ niệm ngày thành lập đoản thanh niên cộng sản Đông Dương nay là đòan TNCS Hồ Chí Minh (Ngày 26/3/1931 - Ngày 26/3/2019).
 22/10/18  Tin tức - Sự kiện  768
Nội Dung Công Văn 14
 25/01/18  Tin của trường  588
Trò chơi Dân gian